Manto ir Kristinos vestuvė
Gera sutikti tikrai jaukius žmones, žinančius ko jie nori iš gyvenimo. Todėl vestuvės buvo trumpos, bet šilumos ir jaukumo užteko visiems.