Septintoji diena
Foto paroda
Nuotraukų serija “Septintoji diena” pasakoja apie tai, kas vyko Alytaus gaisro likvidavimo metu.